PL

Czy to prawda, że okna PVC są zbyt szczelne i mogą być przyczyną złej wentylacji pomieszczeń?


Doskonała szczelność nowoczesnych okien to ich zaleta, a nie wada. Jednak na pewno konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji, by był dopływ tlenu.

Całkowicie zamknięte okno powinno być jak najszczelniejsze. Wydaje się to jasne i oczywiste. Jednak normy dopuszczają maksymalną szczelność tylko do 0,3 m²/(m.h.daPa2/3) – czyli nawet okno ze stałym szkleniem musi gwarantować minimalną wymianę powietrza!

Zbyt szczelne okna?

Nadmiernie szczelne okna nie mogą być instalowane w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi, zużywającymi tlen w normalnej eksploatacji. W takich miejscach okno powinno być jak najdłużej uchylone i musi być zapewniony dopływ tlenu non stop.

O dobrą wentylację możemy zadbać w dwojaki sposób:

  • po pierwsze należy często wietrzyć mieszkanie czy biuro, otwierając co jakiś czas okna na oścież
  • po drugie korzystając z funkcji tak zwanej mikrowentylacji w oknach, albo ze specjalnych nawiewników.

Wietrzyć najlepiej dwa razy dziennie, by dokonać całkowitej wymiany powietrza. Skutecznym sposobem jest otworzenie na całą szerokość dwóch przeciwległych okien, co spowoduje przeciąg. Po 15 minutach pomieszczenia będą wywietrzone.

Natomiast mikrowentylacja to rozwiązanie umożliwiające regularną cyrkulację powietrza w mieszkaniu bez konieczności otwierania okien. Ponieważ jest to ważne dla wentylacji w domu, większość producentów okien wyposaża je w okucia z możliwością rozszczelniania. Wystarczy ustawić w odpowiedniej pozycji klamkę, by okno lekko się rozszczelniło. Jednocześnie nie ma zagrożenia, że jeśli podczas naszej nieobecności będzie padał deszcz czy śnieg, dostanie się do mieszkania.