PL

Czy trzeba mieć zezwolenie na wymianę okien w budynku wielorodzinnym?


Jeżeli wymieniamy stare okna drewniane na nowoczesne z PVC, musimy przede wszystkim dostosować ich wymiary i kształty do pozostałych okien w budynku.

Zamawiając okno o takich samych podziałach, jakie miało stare, nie musimy zgłaszać tego do administratora budynku. Natomiast zgody są potrzebne w sytuacjach, gdy:

– okno zmieni zewnętrzny wygląd budynku, na przykład chcemy zmienić zwykłe okno na okno na całą wysokość mieszkania czy zamiast okien prostokątnych wstawić okno w innym kształcie

– dotyczy obiektu zabytkowego, będącego pod opieką konserwatora zabytków. W takim przypadku każda zmiana powinna być konsultowana i wymaga zgody administratora lub konserwatora