PL

VEKA Polska Sp. z o.o. powstała w Skierniewicach w 1994 roku. Firma należy do międzynarodowej Grupy VEKA, działającej i produkującej profile na wszystkich kontynentach. Szczycimy się, że VEKA Polska jest częścią tej Grupy!

VEKA Polska pracuje bezpiecznie

Fabryka VEKA Polska w Skierniewicach działa pełną parą. Utrzymanie czynnego zakładu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony pracowników pozwoli utrzymać produkcję i znaleźć rozsądne rozwiązania w tym trudnym czasie pandemii.

Zarząd spółki wprowadził zasady pracy i poruszania się po zakładzie produkcyjnym oraz biurach. Jednak praca w zakładzie produkcyjnym profili okiennych wymaga obostrzeń i ustaleń, których pracownicy muszą przestrzegać, by pracując, zadbać o zdrowie swoje i innych.

Dla pracowników VEKA Polska

VEKA Polska zaopatrzy swoich pracowników w pakiety ochronne, do wykorzystania poza miejscem pracy. Będą to jednorazowe maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący do rąk oraz produkty do dezynfekcji stanowisk komputerowych.

VEKA Polska zakupiła także dużą ilość maseczek jednorazowych, które będą przekazywane do potrzebujących szpitali.

Grupa VEKA

Obchodziliśmy 25 lat w Polsce