PL

Ilu komorowe mogą być profile okienne? Czy to prawda, że im więcej komór, tym lepsze okno?


Na rynku spotyka się profile okienne 3-, 4-, 5- i 6-komorowe. Sprzedawcy twierdzą często, że im więcej komór, tym lepszy jest profil okienny. Czy to chwyt marketingowy czy prawda? W pewnym sensie ilość komór ma wpływa na jakość okna. Jednak w praktyce dla klienta ważne są inne parametry, aczkolwiek powiązane z budową komór okna.

Okno powinno spełniać wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności. Konstrukcja okna to m.in. właśnie owe komory w profilach, jednak nie są one tak ważne jak to się powszechnie uważa.

Dla użytkowników najistotniejsze cechy to na przykład typ zamykania i otwierania skrzydeł okien, ich szczelność na wodę czy izolacja termiczna.

Profil VEKA Softline 76 AD

Owszem ilość komór może wpływać na izolacyjność termiczną, ponieważ każda komora stanowi przegrodę dla ciepła uciekającego z mieszkania. Dlatego ważny jest parametr techniczny, jakim jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, czyli Uw. Wpływają na niego nie tylko jakość profili okiennych (a tym samym liczba komór), ale również jakość pakietów szybowych. Klasyczne okno z szybą o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0 W/m²K posiada współczynnik przenikania ciepła Uw od 1,3 do 1,5 W/m²K.

Podsumowując, nie ma konieczności analizowania ile przegród ma profil okienny, którego przekroju przecież nikt w gotowym oknie nie widzi.
W polskim prawie budowlanym istnieje zapis, że w budownictwie mieszkaniowym współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy niż 1,7. Różne kraje mają własne regulacje prawne, bowiem inne są wymagania cieplne np. w Norwegii, a inne na Sycylii.

UWAGA Od stycznia 2017 r. współczynnik przenikania ciepła dla okien został obniżony do 1,1 W/m²K, a od 2021 roku będzie mógł być maksymalnie na poziomie 0,9 W/m²K.

Jeżeli planujemy wymianę okien, to najsensowniej jest kupować takie, które spełnią wymagania nawet w przyszłości. Np. profile VEKA SOFTLINE 76 są to profile okienne wielokomorowe o głębokości 76 mm. W komplecie z szybami o niskim współczynniku przenikania ciepła Ug tworzą okna energooszczędne, o doskonałym współczynniku przenikania ciepła Uw=0,82 W/m²K.