VEKA PolskaDla producentów okienZarządzanie jakościąTechnika okiennaWłasności eksploatacyjne

Własności eksploatacyjne

Systemowe odniesienie techniczne VEKA Polska do deklarowania własności eksploatacyjnych i fizycznych stolarki okiennej. 

W celu uzyskania prawa do wprowadzenia na rynek oznakowanej znakiem CE stolarki okiennej, producent powinien wykonać Badania Typu Wyrobów reprezentatywnych dla asortymentu swojej produkcji lub w oparciu o kaskadową metodę przekazywania wyników badań Badań Typu lub skorzystać z badań systemodawcy. VEKA Polska udostępnia swoim producentom Badania Typu pod określonymi warunkami, do których należą tzw. "Warunki wiarygodnego, bezpiecznego deklarowania własności stolarki okiennej do znaku CE" i przeprowadzane raz na 12 miesięcy badania okresowe stolarki do ZKP. 

Należy pamiętać o wymogu stosowania certfikowanych komponentów do produkcji stolarki okiennej VEKA, tzn. certyfikowanych okuć, przeszkleń i uszczelek EPDM. 

Własności eksploatacyjne i fizyczne stolarki do CE: Przez właściwości eksploatacyjne i fizyczne okien do oszczędności energii i bezpieczeństwa użytkowania

W wymaganych do znaku CE tzw. Kartach Charakterystyki, będących dokumentami wystawianymi przez producenta stolarki dla każdego wyrobu końcowego, znajdują się konkretne parametry wyrobu. W celach orientacyjnych VEKA podaje dla swych systemów następujące wartości wybranych parametrów w ujęciu widełkowym: 


Szczelność na wodę opadową
Od maksymalnych osiągów szczelności dla standardowych konstrukcji okiennych VEKA w klasyfikacji normatywnej dla klasy E1050, odpowiadającej szczelności przy prędkości wiatru do 150 km/h, do konstrukcji o szczelności na wodę opadową w klasach 7A - 9A (prędkość wiatru od 75 km/h do 110 km/h). 


Oszczędność energii
Klasa 4 przepuszczalności powietrza potwierdzająca europejskie wymagania dla konstrukcji okiennych montowanych na wysokości powyżej drugiej kondygnacji (minimum klasa 3). 


Izolacyjność termiczna
Dla okien standardowych wartość współczynnika izolacyjności termicznej Uw od 0,7 do 1,3 W/m2K, spełniająca europejskie wymagania (od roku 2009 Uw = 1,3; od roku 2012 Uw = 0,90 (Niemcy)). 


Bezpieczeństwo użytkowania 
(według badań właściwości mechanicznych konstrukcji VEKA): 

  • A. Otwarte skrzydło obciążone siłą 80 kG.
  • B. Skręcanie skrzydła.
  • C. 10.000 cykli zamykania i otwierania.
  • D. Uderzenie w skrzydło.
  • E. Powtórne badanie bezpieczeństwa przy uchylonym skrzydle. 

Z powyższych parametrów wynika, iż konstrukcje okienne systemu VEKA posiadają lepsze właściwości fizyczne i eksploatacyjne niż wymagania stawiane obecnie w Polsce, np.: szczelność na wodę opadową wg Aprobat Technicznych badana jest przy ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 150 Pa. Ciśnienie prędkości wiatru w pierwszej strefie obciążeń wiatrem wg Polskiej Normy wynosi 250 Pa! 

Konstrukcje VEKA spełniają zatem wymagania eksploatacyjne i fizyczne dla stolarki okiennej określone w Europie. Właściwości konstrukcji VEKA potwierdzone zostały:
 

  • w ramach certyfikatu QM - 320 ift Rosenheim, audytami Działu Technicznego VEKA Polska w zakresie funkcjonowania systemu przekazywania informacji technicznych producentom i nadzoru systemodawcy nad organizacją ZKP producenta stolarki,
  • badaniami stolarki do Systemowego Świadectwa Technicznego,
  • badaniami porównawczymi, w których testowano własności okien przy różnej kombinacji zastosowania okuć i uszczelek.