VEKA PolskaAktualności
20.08.2013

Certyfikat ift Q-ZERT to pewność zakupu doskonałych okien

VEKA Polska jest jedynym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał możliwość certyfikacji wyrobu Europejskim Certyfikatem Jakości ift Q-ZERT, będącym wysokim sprawdzianem jakości wyrobów. Oznakowanie produktów tym certyfikatem w praktyce


Europejski Certyfikat Jakości ift Q-ZERT dostępny tylko dla producentów okien w systemie profili VEKA

VEKA Polska jest jedynym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał możliwość certyfikacji wyrobu Europejskim Certyfikatem Jakości ift Q-ZERT, będącym wysokim sprawdzianem jakości wyrobów. Oznakowanie produktów tym certyfikatem w praktyce 

daje nabywcy pewność zakupu okien najwyższej jakości.

Kraje Unii Europejskiej są w przededniu zastąpienia obowiązujących norm krajowych, opisujących techniczne wymagania wobec produktu, jakim jest stolarka okienna, tzw. Normą Zharmonizowaną. Nowa norma wprowadza obligatoryjne oznaczenie wyrobu znakiem CE. Projekt wprowadzenia Normy Zharmonizowanej przewiduje termin rozpoczęcia fazy przejściowej, czyli koegzystencji norm krajowych i Normy Zharmonizowanej (oznaczonej jako EN 14351-1), w październiku 2006. Okres przejściowy będzie trwać 12 miesięcy. Treść Normy Zharmonizowanej została podana do publicznej wiadomości w kwietniu 2006 (informacje: Instytut ift Rosenheim i VEKA AG). 

Znak CE 

jest deklaracją producenta okien stwierdzającą zgodność własności fizycznych i mechanicznych produktu-okna z wymaganiami określonymi Normą Zharmonizowaną. Deklaracja gwarantowana jest personalną odpowiedzialnością właściciela firmy. 
Warto wiedzieć, że znak CE nie określa jakości wyrobu. Potwierdzeniem jakości produkowanych okien jest dopiero 

Znak Jakości ift Q-ZERT

Europejski Instytut Techniki Budowlanej ift Rosenheim opracował zasady certyfikacji europejskich produktów stolarki okiennej. Potwierdzeniem uzyskania certyfikatu ift Rosenheim jest prawo do oznaczania produktów firmy Europejskim Znakiem Jakości ift-Q ZERT. 
Opracowane przez ift Rosenheim zasady certyfikacji produktów-okien Europejskim Znakiem Jakości ift Q-ZERT oparte są na połączeniu:

  • wymagań technicznych zawartych w Normie Zharmonizowanej EN 14351-1 potwierdzonych wynikami badań rozwiązań konstrukcyjnych systemodawcy (np. VEKA) 
    oraz
  • Znaku Jakości RAL potwierdzającym wysoką jakość produkowanego profila
    z
  • wymaganiami określonymi przez ISO 9001 dotyczącymi organizacji produkcji i przygotowania produkcji oraz serwisu firmy.

Oznacza to, że droga wiodąca do otrzymania Europejskiego Znaku Jakości ift Q-ZERT składa się z kilku etapów, a żadnego z nich nie da się pominąć. 
Znak Jakości ift Q-ZERT potwierdza, że produkowane w poddanej kontroli firmie okna spełniają w klasyfikacji konstrukcji okiennych wymagania najwyższej klasy w zakresie własności mechanicznych: - odporności na obciążenia wiatrem wg EN 12210 - klasa C2/B4 !
- szczelności na wodę opadową EN 12208 - klasa 9A !
- szczelności na przepuszczalność powietrza wg EN 12207 - klasa 4 !

Dlatego otrzymany przez VEKA Polska Europejski Znak Jakości ift Q-ZERT 

jest bezsprzecznym potwierdzeniem naprawdę wysokiej jakości

produkowanych systemów okiennych. 
Opracowany przez ift Rosenheim program certyfikacji na Europejski Znak Jakości ift Q-ZERT został przyjęty do realizacji przez VEKA Polska w kwietniu 2005. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poprzez ten Certyfikat okna w systemie VEKA były produktem, dla którego europejski rynek zbytu jest szeroko otwarty. 

W ramach prowadzonej przez VEKA Polska kampanii "Bezpieczne Okno" zaprosiliśmy do realizacji tego ambitnego programu również producentów stolarki okiennej w systemach VEKA. To dzięki VEKA Polska już w sierpniu 2005 odbyły się pierwsze audyty w firmach produkujących okna z naszych systemów i zdecydowanych na podporządkowanie się wymaganiom związanych z wprowadzeniem Europejskiego Znaku Jakości ift Q-ZERT. Została tam wprowadzona 

kontrola produkcji nadzorowana przez ift Rosenheim. 

Wszystkie firmy, które dzięki VEKA Polska wprowadzają program ift Rosenheim otrzymują od nas duże wsparcie merytoryczne i techniczne. 


Kontakt: Dział Techniczny VEKA Polska Sp. z o.o.