PL

Izolacja cieplna odpowiada za Twój komfort


To, że w mroźne dni mamy w mieszkaniu komfortowo wysoką temperaturę, a w czasie letnich upałów możemy ochłodzić się w domu, zawdzięczamy między innymi izolacji cieplnej okien.

Duże połacie okien stanowią dość newralgiczne punkty budynku. Wymagania im stawiane są szczególnie wysokie – okna muszą utrzymywać różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem i otoczeniem oraz wytrzymywać różnorodne, często ekstremalne warunki pogodowe.

Co to jest współczynnik Uw?

Dlatego tak istotny jest tajemniczo wyglądający symbol Uw. Co on oznacza? To współczynnik przenikania ciepła oznaczany Uw („w” od angielskiego słowa window). Na tę wartość składa się wartość izolacyjna oszklenia Ug („g” od angielskiego słowa glass) oraz wartość izolacyjna ram okiennych Uf („f” od angielskiego słowa frame).

Współczynnik Uw podaje ilość ciepła, która przepływa przez 1 m² okna, przy stałej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku i otoczeniem wynoszącej 1 K. Wyraża się go w jednostce W/(m²·K).

Obowiązuje zasada – im niższa wartość izolacyjna U, tym lepsza izolacja termiczna okna.

Jak wielkość okna wpływa na jego Uw?

Co ciekawe, im większe okno, tym lepsza jego izolacyjność cieplna. Np. okno jednoskrzydłowe o wymiarach 565 x 535 mm, z zastosowaniem szyby o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²·K), ma współczynnik Uw = 1,73 W/(m²·K). Identyczne okno, z tych samych materiałów, ale większe, bo o wymiarach 1465 x 1435 mm, ma Uw = 1,39 W/(m²·K).
Jeżeli okna są wyprodukowane z użyciem np. systemów okiennych VEKA, to ich współczynnik przenikania ciepła Uw osiąga nawet 0,9 W/(m²·K) (przy zastosowaniu potrójnego oszklenia i klina docieplającego wypełniającego komorę).