PL

Jak zabezpieczyć okna w trakcie remontu w domu?


W przypadku okien świetnie sprawdza się zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Warto bowiem z dużą dokładnością zabezpieczyć okna, przygotowując mieszkanie do remontu, niż potem próbować usunąć farbę, tynk czy pył z profili okiennych, szyb, okuć.

Najlepiej osłonić okna folią typu stretch, by zostały szczelnie zabezpieczone. To samo dotyczy drzwi wewnętrznych, które równie jak okna, nie lubią być brudzone farbą, klejami, szpachlami itp. Istotne również, by pył na przykład z cyklinowania podłóg czy szlifowania ścian nie dostał się do zawiasów i okuć. Szczególną uwagę należy zwrócić na otwarte okna, kiedy wykonujemy prace remontowe i malujemy ściany, ponieważ górne poziome elementy okuć (miejsca, gdzie znajdują się mechanizmy uchylne skrzydeł) są bardzo wrażliwe na zabrudzenia. Dlatego dokładnie trzeba osłaniać górne fragmenty otwartych skrzydeł okiennych lub wychylonych skrzydeł w drzwiach przesuwanych.

Jeśli mimo naszych starań okna zostaną ubrudzone, to podczas czyszczenia należy pamiętać o następujących sprawach:

• Jeżeli do okuć dostał się pył, trzeba je oczyścić i nasmarować, np. olejem do maszyn do szycia.

• Ewentualne zabrudzenia zaprawą tynkarską, rdzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy jak najszybciej usuwać. Jeśli jednak trzeba będzie je usuwać kiedy zaschną, należy stosować wyłącznie odpowiednie dla twardego PCW chemiczne środki czyszczące i polerujące.

• Nie wolno skrobać powierzchni profili i szyb.

• Do mycia okien najlepiej używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników).