PL

Jaka jest różnica między oknami do domów pasywnych i do domów energooszczędnych?


Okna do domów energooszczędnych są objęte mniej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi parametrów cieplnych niż okna do domów pasywnych.

Umownie określa się, że okna do domów pasywnych powinny mieć współczynnik przenikania ciepła niższy niż 0,8 W/m²K. Natomiast do domów energooszczędnych może być on wyższy niż 0,8 W/m²K, ale nieprzekraczający wartość 1,1.

Wymagania cieplne

Ważne jednak, że to wartości umowne, podobnie jak wielokomorowość profili PCW – niezależnie od liczby komór, najistotniejszym parametrem technicznym pozostaje współczynnik przenikania ciepła. Dlatego też obowiązujące dla danego budynku są wymagania cieplne zarówno dla okien energooszczędnych, jak i pasywnych, zawarte w projekcie obiektu. Dostawca okien musi poznać wymagania projektowe dotyczące okien i ich montażu, by do nich dopasować swoją ofertę i odpowiednio zaplanować plan pracy ekipy montażowej.

Szyby

Szyby do okien energooszczędnych oraz do okien w domach pasywnych muszą być ciepłe, czyli mieć współczynnik przenikania ciepła np 0,5- 0,6 W/m²K lub niższy. Jednak szyby wpłyną na energooszczędność budynku tylko wtedy, kiedy okna będą prawidłowo zamontowane. Tym łatwiej osiąga się zamierzone parametry cieplne okien, im większe są okna, gdyż wtedy procentowo większą cześć powierzchni okna zajmują szyby, które posiadają lepsze parametry cieplne niż profile okienne.

Niski współczynnik przenikania ciepła

Okna spełniające wymagania do domów energooszczędnych i pasywnych, można wykonać m.in. z profili w systemie VEKA Softline 82 oraz Softline 76. Profile Softline 76 mm są klasy A, mają doskonałe parametry termicznie i mechanicznie dzięki zastosowanym stalowym wzmocnieniom zamkniętym w ramie. To systemowe rozwiązanie VEKA, które zwiększa odporność na włamania i wzmacnia konstrukcję okien. Dodatkowo umieszczona w ramie uszczelka środkowa poprawia izolacyjność cieplną i akustyczną okna. Profile Softline 76 w duecie z dobrymi szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,4 W/m²K pozwalają osiągać współczynnik przenikania ciepła Uw=0,72 W/m²K, czyli osiągają najlepsze wyniki.