PL

Jakość okien potwierdzona europejskim znakiem CE


Okna to element budynku, który jest poddawany testom, badaniom, próbom wytrzymałościowym. Jakie więc okna kupować, by mieć pewność ich wysokiej jakości, bezpieczeństwa, solidności wykonania? W branży okiennej, jak i w wielu innych, obowiązuje europejski znak CE. Okna z Certyfikatem CE to okna spełniające wymagania techniczne.

Produkt oznaczony znakiem CE może być wprowadzany na rynek i swobodnie sprzedawany w Unii Europejskiej. Oznakowanie CE okien jest równoznaczne z oświadczeniem producenta, że jego wyrób spełnia wymagania techniczne i specyfikacje Unii Europejskiej. Poza tym znak CE potwierdza, że okna spełniają normy związane z ochroną środowiska, nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.
UWAGA – Certyfikat CE przyznaje się gotowym produktom, nie elementom, z których się składa. Dlatego np. profile okienne nie są znakowane znakiem CE.
Od 2013 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) określające warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Istnieje jednolity na całym obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wzór dokumentu „deklaracji właściwości użytkowych” przygotowany dla producentów, którzy oznaczają swoje wyroby budowlane oznakowaniem CE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nie posługuje się już terminem „deklaracja zgodności”, jaki znaliśmy wcześniej. Zamiast niego zostało wprowadzone pojęcie „deklaracja właściwości użytkowych”.

Certyfikat CE, czyli…?

Zanim produkt otrzyma Certyfikat CE, musi być sprawdzony pod kątem odporności na obciążenie wiatrem, na uderzenie, na wielokrotne otwieranie i zamykanie, odporności na włamania, wodoszczelność oraz właściwości akustycznych.

Co ważne – prawidłowo znak CE wygląda tak, jak powyżej.
Jeżeli litery
są inaczej ustawione względem siebie, w innym kształcie,
to nie jest to oznaczenie jakości, ale skrót od China Export.

Gdzie na oknach szukać znaku CE?

Znak CE jest zazwyczaj naklejany na zewnętrznej krawędzi ościeżnicy lub na opakowaniu okna. Coraz częściej producenci umieszczają oznakowanie CE wewnątrz ramy (jest widoczny po otwarciu skrzydła).

Deklaracja właściwości użytkowych

W deklaracji właściwości użytkowych muszą się znaleźć wszystkie parametry wymienione w normach. Podaje się je za pomocą poziomów lub klas.
W przypadku okien obowiązuje norma PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 pt.: „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”.
Deklaracja właściwości użytkowych może być dołączona do opakowania – pojedynczego lub zbiorczego.
By przedstawić, co zawiera deklaracja, weźmy za przykład okna lub drzwi produkowane w systemie VEKA Softline 82MD. W Deklaracji Właściwości Użytkowych znajdują się następujące informacje:
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SL82MD Typ 1.1 – to kod okien i drzwi dwuskrzydłowych systemu VEKA Softline 82MD z kształtowników z PVC.
2. Zamierzone zastosowanie:
Okna i drzwi balkonowe rozwierne i rozwierno-uchylne do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w zakładach usługowych i przemysłowych, w tym także obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, przedszkoli.
3. Producent: jego nazwa i adres
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 Załącznik V: System 3
5. W przypadku DWU dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną, ift Rosenheim – numer notyfikacji 0757, przeprowadził wstępne badanie typu wg systemu 3 i sporządził świadectwo badań ITT:
Nr protokołu – xxxxxxxxxxxxxxx

Parametry okien z oznaczeniem CE

Parametry, jakie trzeba określić w przypadku okien i drzwi, to:
• Wodoszczelność
• Odporność na obciążenie wiatrem
• Przepuszczalność powietrza
• Przenikalność cieplna
• Nośność urządzeń zabezpieczających
• Substancje niebezpieczne

Charakterystyka okien z profilami VEKA

Popatrzmy na przykład charakterystyki parametrów okien Typ 1.1 produkowanych z profili VEKA SOFTLINE 82 MD, z trzyszybowym pakietem.

Wodoszczelność 9A EN 14351-1:2006 + A2:2016
Odporność na obciążenie wiatrem C4 EN 14351-1:2006 + A2:2016
Przepuszczalność powietrza 4 EN 14351-1:2006 + A2:2016
Przenikalność cieplna * 0,80 W/(m2*K) EN 14351-1:2006 + A2:2016
Nośność urządzeń zabezpieczających Wymagania spełnione EN 14351-1:2006 + A2:2016
Substancje niebezpieczne Nie zawiera EN 14351-1:2006 + A2:2016

* Wartość Uw jest określona dla okna referencyjnego 1,23 x 1,48 m z szybą o Ug=0,5 W/m²*K z ciepłą ramką dystansową Psi=0,05 W/mK.
UWAGA
Na oknie, które jest oznakowane europejskim znakiem CE, powinny także być umieszczone informacje takie, jak: nazwa producenta, opis wyrobu i jego właściwości, dwie ostatnie cyfry roku, w którym certyfikat został przyznany oraz powołanie się na wyżej wymienioną normę PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.