PL

VEKA Polska posiada laboratorium, w którym są przeprowadzane badania właściwości mechanicznych konstrukcji okiennych i drzwiowych, zgodnie z wymogami obowiązującymi w normie PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Nasze stanowisko badawcze co roku jest kalibrowane przez notyfikowany instytut ift Rosenheim – jeden z najbardziej znanych, cenionych i opiniotwórczych ośrodków badających oraz certyfikujących stolarkę okienną i drzwiową.

Laboratorium okien i drzwi w VEKA Polska pozwala na przeprowadzenie testów pod względem:

  • przepuszczalności powietrza (PE-EN 12207), badamy ile powietrza (w m3/h) przedostaje się przez okno w wyniku parcia i ssania
  • wodoszczelności (PE-EN 12208), czyli badanie szczelności na wodę opadową
  • odporności na obciążenie wiatrem (PE-EN 12210), czyli klasyfikacja obciążenia wiatrem.

Używana do produkcji profili mieszanka PVC o składzie wypracowanym w laboratoriach w macierzystym zakładzie VEKA w Zachodnich Niemczech w Sendenhorst, jest wytwarzana w sterowanych komputerowo mieszalniach. To gwarantuje stałą, jednakową dla wszystkich rodzajów profili (głównych i dodatkowych), najwyższą jakość i precyzję.

W roku 1992 VEKA AG w Sendenhorst uzyskała jako pierwsza w branży certyfikat DIN EN ISO 9001. Od roku 1998 także VEKA Polska posiada Certyfikat ISO 9001 : 2008 DIN EN ISO 9001 jako pierwsza w tej branży w Polsce.

Prowadzone są badania nie tylko nad nowymi produktami i systemami, ale także nad optymalizacją receptur i procesów produkcyjnych.