PL

VEKA należy do VinylPlus®

VinylPlus jest organizacją, którą założyli europejscy przedstawiciele przemysłu PVC. Najważniejszym celem Vinyl Plus jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego na świecie.

VEKA Polska jest członkiem tej organizacji, a profile VEKA posiadają znak VinylPlus® Product Label. To nowy znak, który ułatwia klientom i dystrybutorom rozpoznawanie produktów budowlanych i konstrukcyjnych z PVC, mających wkład w zrównoważony rozwój.

VEKA należy do pierwszych sześciu producentów profili okiennych z PVC, którzy otrzymali znak VinylPlus® Product Label.

PVC do recyklingu

VinylPlus popiera zobowiązanie Komisji Europejskiej do zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych. Podjęto zobowiązanie, że do 2025 roku zostanie poddane recyklingowi minimum 900 000 ton PVC rocznie, natomiast do 2030 roku co najmniej milion ton rocznie.

Obecnie na całym świecie produkuje się około 37 milionów ton PVC, z czego około 5,5 miliona ton jest produkowanych w Europie. PVC jest bardzo dobrym tworzywem do recyklingu, a na świecie jest duża ilość jego odpadów. Powtórne wykorzystywanie  przetworzonego PVC pomaga chronić zasoby naturalne. Recykling PVC zmniejsza emisję szkodliwych gazów i ilość składowanych odpadów.

W 2018 roku w Europie zostało poddanych recyklingowi prawie 740 000 ton PVC. Większość przetworzonego PVC pochodzi z profili okiennych i innych powiązanych produktów budowlanych.

Mając na uwadze odpowiedzialność społeczną, wdrożyliśmy również program „Being future-friendly„. Do pobrania materiały w języku niemieckim i angielskim.