PL

Nowe normy dla okien od 2021 roku


Postępujące zmiany klimatyczne powodują proekologiczne działania, mające na celu m.in. redukcję dwutlenku węgla w atmosferze, zminimalizowanie zużycia energii, jak również wzrost produkcji energii odnawialnej. Efektem takich działań jest wprowadzanie zmian w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Od stycznia 2021 r. współczynnik Uw dla okien został zaostrzony do poziomu 0,9 W/(m²·K)

Do końca roku 2020 dla okien i drzwi obowiązywał współczynnik Uw maksymalnie 1,1 W/(m²·K). Od stycznia 2021 roku został obniżony do 0,9 W/(m²·K).
Do tej pory taki współczynnik obowiązywał w budynkach energooszczędnych. Nowe przepisy dotyczą inwestorów, którzy w 2021 r. uzyskają pozwolenie na budowę nowego budynku lub będą przeprowadzać termomodernizację istniejącego budynku po 1 stycznia 2021 r.

Kogo dotyczą nowe normy

Wymóg dotyczy okien zamontowanych w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 16°C i więcej. Jeżeli według projektu temperatura ma być niższa, wówczas współczynnik Uw może wynosić 1,4 W/(m²·K). W większości domów jednorodzinnych pomieszczenia z temperaturą < 16°C to głównie piwnice, garaże i poddasza nieużytkowe.
Wprowadzone przepisy wiążą się z tym, że inwestor będzie zobligowany do zakupienia tzw. „ciepłych okien”.

Jak uzyskać dobre Uw

Co wpływa na współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna?

  • wielkość okna
  • zastosowany system profili okiennych
  • zastosowany pakiet szybowy
  • współczynnik ramki międzyszybowej

Aby uzyskać Uw okna na poziomie 0,9 W/( m²·K), system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/( m²·K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/( m²·K) lub 0,6 W/( m²·K). Takie parametry są możliwe do uzyskania wyłącznie w pakietach trzyszybowych z odpowiednio dobraną, ciepłą ramką międzyszybową.

Uf profili okiennych

Zastosowane profile okienne mają wpływ na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła. W budownictwie energooszczędnym powinno się montować okna wykonane z profili okiennych o większej grubości, których współczynnik Uf jest mniejszy niż 1,0 W/(m²·K).
Wpływ na współczynnik Uf profilu ma:

  • głębokość zabudowy profilu
  • liczba komór
  • rodzaj uszczelnienia (liczba uszczelnień, zewnętrzne lub środkowe)
  • rodzaj i kształt zastosowanego wzmocnienia stalowego

Należy przy tym pamiętać o podstawowych zadaniach wzmocnień stalowych w profilach PVC i z tego powodu nie powinny być one pomniejszane tylko po to, by osiągać najlepsze parametry cieplne.
Na rynku dostępne są również systemy profili okiennych zapewniające głębsze osadzenie pakietu szybowego, co poprawia parametry Uf profili oraz Uw okien.
Niektóre systemy okienne posiadają dodatkowo tzw. ciepłe wzmocnienia z przekładką termiczną, co pozwala osiągnąć doskonały współczynnik Uf przewidziany dla okien pasywnych.

Nowy współczynnik Uw a duże przeszklenia

Szyba może mieć nawet dwukrotnie lepszy współczynnik U, niż profil okienny. Dlatego w dużych oknach uzyskanie Uw ≤0,9 W/(m²·K) nie stanowi problemu, ze względu na lepszy stosunek powierzchni szyby do powierzchni całego okna. Zobacz najnowszy produkt w ofercie VEKA

Kłopotem jest uzyskanie tak niskiego współczynnika w małych oknach. Niewykluczone, że w małych oknach konieczne będzie stosowanie lepszych pod kątem parametrów cieplnych komponentów i nawet trzykomorowych pakietów szybowych.