PL

Okno energooszczędne – czy to tylko hasło reklamowe?


Tym razem hasło reklamowe jest jak najbardziej praktycznym i ważnym parametrem okna. Energooszczędność okien wynika stąd, że im lepsze okno, tym mniej energii zużyjemy na ogrzanie domu czy mieszkania. A ta cecha z kolei wynika wprost ze współczynnika przenikania ciepła Uw.

Każde okno musi mieć zbadany i określony ten współczynnik. Dostępne na rynku okna mają zwykle wartość Uw od ok. 0,9 do 1,3 W/(m²K). Im niższy współczynnik Uw, tym cieplejsze i bardziej energooszczędne jest okno. Od 2021 roku zgodnie z normami budowlanymi współczynnik Uw może wynosić maksymalnie 0,9 W/(m²K).

Jeżeli okna są wyprodukowane z użyciem systemów okiennych VEKA, to ich współczynnik przenikania ciepła Uw osiąga wartości nawet poniżej 0,8 W/(m²K) (przy zastosowaniu potrójnego oszklenia).

Co dokładnie oznacza Uw?

To współczynnik, który podaje ilość ciepła przenikającego przez 1 metr kwadratowy okna przy stałej różnicy temperatury między wnętrzem a zewnętrzem budynku wynoszącej 1 stopień Kelwina. Dlatego też jednostką jest W/(m²K).

Okna ze współczynnikiem Uw poniżej 0,8 W/(m²K) są stosowane w domach energooszczędnych i pasywnych. Z profili VEKA o nazwie Softline 76 oraz Softline 82 można produkować okna charakteryzujące się najlepszymi parametrami cieplnymi.

jeśli chodzi o profile Softline 82 firmy VEKA, to mają one grubość 82 mm. Jeżeli zostaną w nich zamontowane tzw. ciepłe szyby, czyli pakiet potrójny, wypełnionym gazem, o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7 W/m²K, to całe okno będzie miało współczynnik około Uw=0,9 W/m²K. Zatem będą to okna spełniające warunki dla stolarki okiennej do domu energooszczędnego. Z pakietem szybowym o Ug=0,4 W/m²K okno będzie miało Uw=0,7 W/m²K, co pozwala montować je nawet w domach w standardzie pasywnym.

Ciepłe okno – ciepły montaż

Okno energooszczędne ma jeszcze inne wymagania – musi być prawidłowo zamontowane. Powinien być to montaż warstwowy, zwany też ciepłym lub szczelnym. W tej metodzie montażu są dodatkowe zabezpieczenia, czyli od zewnątrz uszczelnia się taśmami wodoodpornymi (paroprzepuszczalnymi), a od wewnątrz paroizolacyjnymi. Stosuje się zasadę: szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz, aby wypuścić wilgoć zgromadzoną w budynku.
Zobacz, jaka jest różnica między oknami do domów energooszczędnych i do pasywnych