PL

Termomodernizacja
z energooszczędnymi
oknami

Wymiana okien na nowoczesne, energooszczędne to jeden z elementów skutecznej termomodernizacji budynku. Stare nieszczelne okna powodują bardzo duże straty ciepła, nawet do 30%!

Wymiana okien
z dofinasowaniem
z programu
„Czyste Powietrze”

Na wymianę okien na energooszczędne można otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. O jakich kwotach mowa? Jak to przeprowadzić?