PL

Termomodernizacja
z energooszczędnymi
oknami

Wymiana okien na nowoczesne, energooszczędne to jeden z elementów skutecznej termomodernizacji budynku. Stare nieszczelne okna powodują bardzo duże straty ciepła, nawet do 30%! To nie tylko podnosi wydatki na energię, ale i obniża komfort termiczny mieszkańców. Szkoda energii, szkoda pieniędzy! Rozwiązaniem jest termomodernizacja budynków. Dzięki niej można poprawić energooszczędność domów, ich efektywność energetyczną.

Kolejność prac powinna być następująca:

Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, stropów oraz dachu.

Wymiana okien i drzwi na energooszczędne.

Modernizacja instalacji grzewczej i podgrzewania wody użytkowej.

Montaż odnawialnych źródeł energii do zasilana instalacji budynku (panele słoneczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Termomodernizacji krok po kroku

Najistotniejszym celem termomodernizacji jest maksymalne ograniczenie strat energii. Dlatego prace należy rozpocząć od ocieplenia budynku materiałami izolacyjnymi, a następnie wymienić stolarkę otworową. Dopiero w domu, z którego nie ucieka ciepło, warto inwestować w montaż urządzeń opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), takich, jak kolektory słoneczne, pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

Okna energooszczędne, czyli...

Jakie powinny być okna, by poprawiły efektywność energetyczną domu? Odpowiadając najkrócej: o jak najniższym współczynniku Uw. Według norm budowlanych, obowiązujących od 2021 roku, współczynnik przenikania ciepła Uw nie może być wyższy niż 0,9 W/m2·K.
Profile VEKA Softline 82 MD należą do najnowocześniejszych profili okiennych, posiadają wysoką efektywność energetyczną. Ich współczynnik przenikania ciepła ma wartość 1,0 W/m²K.
Jak to przekłada się na energooszczędność okien produkowanych z takich profili? Spójrzmy na przykład: Softline 82 MD z pakietem szybowym o Ug=0,5 W/m²K i Psi=0,037 W/mK – okno referencyjne osiągnie Uw=0,76 W/m²K. To parametr, który pozwala nazwać okna nie tylko energooszczędnymi, ale i pasywnymi.

Od czego zacząć termomodernizację?

Od czego zacząć termomodernizację, by przyniosła jak lepsze rezultaty, by docelowo płacić jak najmniej za utrzymanie domu? Od audytu!

Audyt energetyczny jest to ekspertyza energooszczędności budynku. Pokazuje obecny stan domu, a także zakres prac, jakie powinny być wykonane w związku z jego termomodernizacją. Audyt określa również koszty przedsięwzięcia i wynikające z niego oszczędności energii.
Po audycie właściciel nieruchomości otrzymuje opis stanu budynku, a dokładnie systemu ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, izolacji ścian, dachu, stanu okien i drzwi. Zostanie oceniona opłacalność przedsięwzięcia.

Audyt pozwala także przygotować dokumentację potrzebną np. do ubiegania się o wsparcie finansowe, takie jak dotacje z programu „Czyste Powietrze”.
Od 2023 roku wykonanie audytu jest obowiązkowe, ale UWAGA – jest refinansowany, jeżeli korzystamy z programu „Czyste Powietrze”.
Kwota 1200 zł za audyt jest kwotą dodatkową, nie wchodzi w przyznane dofinansowanie termomodernizacji.