PL

Wskaźniki C i Ctr – co to jest?


W raportach z badań obok wartości Rw podawane są także wartości C i Ctr. Te dwa uzupełniające widmowe wskaźniki adaptacyjne wskazują na zdolność całej przegrody budowlanej lub elementu (np. okna) do izolowania hałasów.

Wskaźnik C określa poziom tłumienia hałasów bytowych, a także takich, jak: hałas lotniczy, drogowy czy kolejowy przy przejeździe pojazdów z dużą prędkością;

Wskaźnik Ctr określa tłumienie hałasów zewnętrznych, pochodzących z komunikacji miejskiej (stały hałas).

Oznacza to, że ta sama przegroda (okno) inaczej tłumi hałas w zależności od jego widma. Najczęściej w dokumentacji projektowej znajdujemy wymogi akustyczne dla okien w odniesieniu do źródeł hałasu ulicznego (Ctr). Są określane wskaźnikiem Ra2, przy czym Ra2 = Rw + Ctr. Natomiast dla ochrony przed hałasem, pochodzącym np. z pobliskiego lotniska, wymogi określa się wskaźnikiem Ra1, przy czym Ra1 = Rw+ C.

Wymogi wg wskaźnika Ra2 (za co odpowiada wskaźnik Ctr) są najczęściej wymieniane w dokumentacjach projektowych.

Standardowe okna powinny mieć wskaźnik Rw na poziomie 34 dB (ze standardową szybą 4/16/4, czyli dwie szyby o grubości po 4 mm i ramka dystansowa miedzy nimi 16 mm)

– Dobrze izolujące okno od hałasu ulicznego to takie, które posiada  ochronę akustyczną minimum 40 dB. Zatem Ra2 = Rw + Ctr = 41 + (-4) = 37 dB (z szybą akustyczną)

Bardzo dobrze izolujące okno to już wyniki ponad 45 dB. Z szyba akustyczną z folia dwustronną Ra2 = Rw + Ctr = 47 + (-3) = 44 dB